Vzduchotechnika

Vzduchotechnické systémy a zařízení zajišťující úpravu vzduchu (vzduchotechnika) pro účely například pobytu lidí ve vnitřních prostorech, nebo také pro technologické aplikace, včetně všech procesů sušení apod. Nutná je vzduchotechnika zejména v místech, kde v objektech a budovách některé z míst nemají žádnou možnost kontaktu s vnějším vzdušným prostředím, např. bez otevíratelných oken. Tepelná jistota, odvod škodlivých látek, filtrování vzduchu a přivádění čerstvého venkovního vzduchu jsou nejen pro člověka nezbytné a bezprostředně ovlivňují nejen kvalitu vlastního života, ale i pracovní výkon a produktivitu práce. Samozřejmou součástí vzduchotechniky jsou i vzduchotechnické jednotky s cirkulací vzduchu, které vyžadují maximální úpravy ať již teplotní, vlhkostní nebo kvalitativní.
Máte zájem o naši nabídku? Vyplňte tento formulář. Zavoláme vám zpět!

V oblasti vzduchotechniky provádíme:

Kompletní řešení prostředí výrobních prostorů

Kompletní řešení prostředí výrobních prostorů

Správně upravený vzduch zvládá v jednom systému zajistit odvětrání, vytápění, zvlhčení i ochlazení například výrobních hal (vzduchotechnika). Kombinace velkých větracích rekuperačních jednotek s teplo-vodním ohřívačem a adiabatickými chladícími jednotkami umožní celoroční udržitelné klimatické podmínky v celém výrobním procesu a prostoru s využitím odpadního tepla. V průběhu standardního provozního režimu vám zajišťuje jednotka zpětného získávání tepla odsáváním vzduchu z haly a předá poměrnou část z odváděné energie přiváděnému čerstvému filtrovanému vzduchu. Teplovodní ohřívače zajišťují dodatečný ohřev, jako kompenzaci části nepokrytého zpětného získání tepla. Adiabatická jednotka zajišťuje efekt vlhčení a v létě i ochlazení. Čerstvý vzduch z jednotek zpětného získávání tepla je distribuován vzduchotechnickým potrubím do prostoru haly.

Náhrady odsávaného vzduchu z výrobní technologie

Náhrady odsávaného vzduchu z výrobní technologie

Pro zajišťování přívodu vzduchu pro například technologické odsávání výrobních hal a prostor je na obvodové stěně objektu nainstalována proti-dešťová žaluzie pro přívody venkovního vzduchu. Dále na přívodu vzduchu jsou nasazeny buňkové tlumiče, které sniží pronikání hluku ven do prostoru. V potrubním rozvodu je nasazena regulační a uzavírací klapka pro regulování požadovaného množství nového vzduchu. Potrubí v celém rozvodu je opatřeno tepelnou a protihlukovou izolací pokrytou hliníkovým plechem. Technologická zařízení v potřebném prostoru zajišťují odsávání, tím se také zajistí provětrání s výměnou vzduchu i 4x za jednu hodinu. Uzavírací klapky jsou ovládané zařízením s návazností na chod požadované technologie.